Latest posts

Regulamin sklepu internetowego Odstawieni.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Odstawieni.pl (dalej jako „Sklep”) należący do firmy GRAWITACJE Kinga Krawczyk, Kąty 21, 98-170 Widawa, NIP: 831-161-35-65, REGON: 361169305, zwanej dalej „Sprzedawcą”.

2. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż odzieży używanej i nowej (outletowej), zwanej dalej Produktami tylko na terenie Polski.

3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

4. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18. roku życia (lub osoby poniżej 18. roku życia za zgodą opiekunów), a także firmy.

5. Dane osobowe rejestrowane w Sklepie są zbierane oraz przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności Sklepu z zachowaniem wymogów ustawy z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.

§ 2 REJESTRACJA

1. Sklep mogą przeglądać wszyscy użytkownicy internetu.

2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Podczas rejestracji pola oznaczone gwiazdką należy obowiązkowo wypełnić.

4. Przy rejestracji wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu.

5. Rejestracja wykonywana jest za pomocą bezpiecznego połączenia (protokół https://).

6. Po ukończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie.

§ 3 PREZENTACJA TOWARÓW

1. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego – są wyłącznie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, na co może mieć wpływ zmiana cen producentów oraz zmiana kursu walut. W sytuacji takiej zmiany Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o zmianie poinformowany.

2. Sklep dokłada wszelkich starań aby publikowane dane i produkty były wolne od błędów. Błędne dane, które nie mają wpływu na wygląd i jakość produktu (oznaczenia producenta, itp.) nie stanowią podstawy do roszczeń ze strony Klienta.

3. W sytuacji, kiedy towar jest niezgodny ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

4. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

5. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, a także wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, dokonywania i odwoływania promocji oraz dokonywania zmian do promocji.

6. Dane zawarte w tabelach rozmiarów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Jest to związane z cechami produktów konkretnego producenta, ich krojem, a także fasonem.

7. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, co jest skutkiem wykorzystanego aparatu lub indywidualnych ustawień ekranu.

8. Wszystkie zdjęcia opisy oraz dane prezentowane w Sklepie stanowią własność Sklepu w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej. Dane te nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i użytkowane do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach bez zgody właściciela Sklepu.

9. W Sklepie promocje i rabaty nie łączą się.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania charakteru promocji oraz ustalania czasu ich trwania.

§ 4 ZAMAWIANIE

1. Zamówień mogą dokonywać zarówno Użytkownicy zarejestrowani (ci, którzy zarejestrowali się zgodnie z par. 2 Regulaminu) oraz niezarejestrowani. Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów Sklepu – firm kurierskich.

2. Maksymalny termin wysyłki zamówienia to 7 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez Sklep w dowolnym czasie i zaprezentowane w Regulaminie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której Klient złożył już zamówienie w Sklepie.

3. Zamówienie jest złożone w sytuacji, gdy Klient poprawnie wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numeru telefonu i adres e-mail). W przypadku błędnie podanych danych dostawy (np. brak polskich znaków) zamówienie może zostać anulowane. Przez zamówienie rozumiemy:

a) wybór zamawianego towaru lub towarów;

b) wybór sposobu płatności;

c) wskazanie adresu dostawy.

4. W celu skutecznego złożenia zamówienia Klient musi zaakceptować Regulaminu, podać wymagane dane i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Minimalna wartość zamawianych produktów powinna wynosić 10 zł netto (12,30 zł brutto). Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

6. W ramach jednego zamówienia Klient może zamówić maksymalnie 50 sztuk produktów.

7. W przypadku niestarannego wypełnienia formularza dostawy (niepoprawnego formatu adresu bądź innych błędów lub nieczytelności) i braku korekty w terminie do 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

§ 5 DOSTAWA

1. Sklep umożliwia wybór spośród następujących sposobów dostawy:

a) Poczta Polska (Kurier Pocztex)

2. Szczegółowe koszty i terminy dostarczenia przesyłek są określone w zakładce Wysyłka.

3. Klient przez przyjęciem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w czasie transportu, a jeśli stwierdzi uszkodzenia – odmówić odbioru przesyłki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem.

§ 6 PŁATNOŚĆ

1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Przelew tradycyjny

b) Płatność za pobraniem (w momencie odbioru przesyłki).

2. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest dowód zakupu (dowód sprzedaży lub faktura).

3. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

4. Własność towarów przechodzi na Klienta w momencie uiszczenia pełnej opłaty za zamawiane towary.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W momencie, gdy Klient wybierze jako sposób płatności przelew bądź przelew elektroniczny, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2. Zamówienia w sklepie są składane z obowiązkiem zapłaty. W przypadku wyboru formy płatności z góry sklep oczekuje na wpłatę do 72 godzin. Jeśli w tym czasie zamówienie nie zostanie opłacone i sklep nie będzie mógł skontaktować się z klientem, zamówienie zostanie anulowane.

3. Sprzedawca wysyła zamówiony towar nie później niż w ciągu 7 dni od momentu uznania rachunku bankowego lub złożenia zamówienia za pobraniem. Sprzedawca wysyła Produkt nie później niż z upływem ostatniego dnia przewidywanego czasu realizacji zamówienia (czas liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji).

4. Jeżeli Klient zamówił kilka Produktów o różnym czasie realizacji, dla wyliczenia najpóźniejszego terminu wysyłki brany jest pod uwagę najdłuższy przewidywany czas realizacji.

5. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki zamówionej za pobraniem (płatnej przy odbiorze), ponosi koszt odesłania jej do sklepu.

§ 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA

1. Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktów i wysłać je na adres Właściciela Sklepu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie ma zastosowania w sytuacji:

a) towarów, które wykraczają poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Produkty powinny ulec zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

GRAWITACJE Kinga Krawczyk

Kąty 21, 98-170 Widawa

4. Towar zwracany przez Klienta musi być nienaruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (z opakowaniem). Do zwracanego towaru trzeba dołączyć dowód zakupu. Dodatkowo Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, tak, by uniknął uszkodzeń w czasie transportu.

5. Koszt opakowania oraz odesłania Produktów ponosi Klient, Sklep nie odbiera przesyłek „za pobraniem”.

6. Sklep zwraca Klientowi koszt towarów wraz z kwotą najtańszej oferowanej dostawy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przed odbiorem towarów koszt zwrotu do sklepu nieodebranej przesyłki ponosi Klient.

§ 9 REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADĘ RZECZY SPRZEDANEJ

1. Produkty sprzedawane w Sklepie są używane lub typu outlet, więc Sklep nie udziela na nie gwarancji. Jeżeli zamówiony produkt jest wadliwy lub ma ukrytą wadę (nieopisaną) i jest przez to niepełnowartościowy, należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub mailowo.

2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Klient powinien:

złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające:

a) opis niezgodności Produktu z umową (wskazać charakter usterki),

b) określić swoje roszczenia (żądanie wymiany na inny Produkt bądź zwrotu pieniędzy),

c) podać dane umożliwiające kontakt z Klientem;

d) odesłać Produkt na własny koszt na adres Sklepu.

3. Klient może skorzystać ze wzoru reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową tylko wtedy, gdy niezgodność ta została stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

6. W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta telefonicznie lub e-mailowo. Klient może w takim przypadku wybrać zwrot należności na wskazany rachunek bankowy bądź też wysyłkę innego, wybranego przez Klienta produktu (w tej samej cenie).

7. Klient, który nie jest konsumentem, może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.